Case study

Nagel-Group

Kluczowe miejsca na mapie Polski – Gdańsk, Gliwice, Święcice. O tym, co jeszcze zadecydowało o wyborze Panattoni, rozmawiamy z Robertem Katafiaszem, prezesem zarządu Nagel Polska.

Czy utworzenie Nagel Polska w 2002 r. wzmocniło pozycję Nagel-Group na rynku europejskim?

Polska od czasu przemian ustrojowych na początku lat 90. należy do stabilnie rozwijających się gospodarek europejskich. Jako jeden z czołowych rynków produkcji i konsumpcji artykułów spożywczych w Europie stała się obiektem zainteresowania szybko budującej europejską sieć dystrybucji Nagel-Group. Po dziewięciu latach działalności Nagel Polska należy do najszybciej rozwijających się spółek krajowych w grupie, ma sieć sześciu oddziałów, tabor 350 pojazdów ciężarowych, zatrudnia 320 doświadczonych pracowników oraz, co najważniejsze, pracuje dla szerokiego grona klientów krajowych i międzynarodowych. Nagel Polska w sposób oczywisty przyczynia się do umacniania pozycji Nagel-Group w Europie oraz należy do perspektywicznie najbardziej rozwojowych organizacji w naszej grupie.

Na czym polega specyfika logistyki produktów spożywczych?

O specyfice logistyki artykułów spożywczych decyduje oczywiście ich charakterystyka. Są to dobra, które łatwo się psują i są narażone na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, a ostatecznie trafiają na nasze stoły. Procesy logistyczne w naszej firmie odbywają się za zgodą i pod nadzorem Powiatowych Lekarzy Weterynarii, na podstawie ustawodawstwa europejskiego dotyczącego obrotu towarami spożywczymi oraz systemów jakości HACCP i IFS wdrożonych w naszych oddziałach. Najważniejsze zagadnienia, na które zwraca się uwagę, to: utrzymanie czystości w biurach, magazynach, jednostkach transportowych, higiena osobista i regularne badania lekarskie  pracowników, temperatura i wilgotność w całym łańcuchu dystrybucji, zabezpieczenie towaru przed zanieczyszczeniami oraz dostępem szkodników, kontrola daty przydatności do spożycia oraz możliwość szybkiego wycofania towaru od odbiorców zgodnie z rozporządzeniem WE 178/2002.?

Jakie było najtrudniejsze zadanie, które udało się zrealizować Nagel-Group w Polsce?

Trudno mówić tu jednoznacznie o jednym zadaniu. Każdy rok naszej działalności przynosi nowe wyzwania i projekty do realizacji w zakresie standaryzacji naszych usług, rozwoju pracowników, optymalizacji kosztów, unowocześniania infrastruktury technicznej i informatycznej,  wprowadzania rozwiązań przyjaznych środowisku. Szybki rozwój, jaki w Polsce odnotowujemy, niesie ze sobą mnogość nowych wyzwań i ciągłą konieczność usprawnień. Praktycznie przez całą naszą historię działalności w Polsce nie było okresów bez nowych projektów. Myślę, że w przyszłości to się nie zmieni. Jednym z ostatnio zrealizowanych ważnych projektów w Polsce jest modernizacja infrastruktury  magazynowo--biurowej. Realizację tego projektu uznaliśmy za niezbędną dla zapewnienia naszej firmie warunków do dalszego dynamicznego rozwoju w Polsce przez najbliższą dekadę.

 

Petr Chocholaty

25 600 m2 – tyle wynosi łączna powierzchnia obiektów BTS zrealizowanych dla Nagel-Group. To świadczy, że ofertę Panattoni oceniliśmy jako najbardziej dopasowaną do naszych potrzeb.

Robert Katafiasz, prezes zarządu Nagel Polska

Jak oferta Panattoni Europe wpisuje się w potrzeby tej branży?

Dla naszej branży z jednej strony duże znaczenie ma dostępność standardowych rozwiązań magazynowych w atrakcyjnych logistycznie regionach kraju oraz elastyczność w ich dopasowywaniu do naszych specyficznych potrzeb: dostępność mocy energetycznej, dodatkowa izolacja termiczna, montaż systemów chłodzenia itp. Z drugiej strony gotowość do realizacji projektów indywidualnych pod wynajem długoterminowy – BTS. Podpisanie w tym roku umowy na przygotowanie przez Panattoni dla Nagel-Group obiektów BTS w Gliwicach, Święcicach k. Warszawy oraz Gdańsku o łącznej powierzchni 25 600 m kw. świadczy, że ofertę Panattoni oceniliśmy jako najbardziej  dopasowaną do naszych potrzeb.

Co zadecydowało o wyborze Panattoni?

W ramach rozpisanego przetargu zwracaliśmy uwagę na następujące kryteria: zdolność do terminowej realizacji projektu, w tym posiadanie wolnych gruntów w ramach istniejących parków logistycznych, potwierdzenie realizacji projektu według specyfikacji technicznej na podstawie standardu Nagel-Group, lokalizację umożliwiającą pracownikom łatwy dojazd oraz dobry dostęp do istniejącej i planowanej sieci autostrad, możliwości rozwoju współpracy w przyszłości, a także poziom kosztów. Spełnienie tych kryteriów zadecydowało o wyborze partnera do realizacji naszych trzech projektów BTS. 

Jak Nagel Polska przygotowuje się do przewidywanego przez ekspertów kryzysu?

Nasza branża pracuje dla producentów dóbr codziennej potrzeby, a nie dla producentów dóbr inwestycyjnych. Z tego powodu jesteśmy trochę mniej narażeni na negatywne skutki kryzysu. Jak każda firma dążymy do tego, by ustawicznie wypracowywać nowe, atrakcyjne dla klientów rozwiązania, optymalizować i uelastyczniać strukturę kosztów, równomiernie rozwijać wszystkie produkty naszej oferty oraz posiadać bezpieczne portfolio klientów. Z drugiej strony kryzys dla firm takich jak nasza oznacza nowe szanse. Wśród najważniejszych wymieniłbym outsourcing operacji logistycznych u klientów w celu obniżenia i uelastycznienia kosztów, prowadzący do zwiększenia
popytu na usługi oferowane przez naszą branżę.