Case study

RUCH SA

RUCH SA staje się nowoczesną i konkurencyjną firmą, a jednym z partnerów zmian zostało Panattoni Europe. Rozmowa z Jackiem Mistewiczem, krajowym koordynatorem ds. logistyki RUCH SA.

Nowe formaty, logotyp, zmiany w zarządzie, rozszerzony pakiet usług. Czym są spowodowane tak rewolucyjne zmiany w firmie?

Intencją wprowadzanych zmian jest unowocześnienie firmy, dzięki czemu będziemy mogli elastycznie dopasowywać się do sytuacji na rynku oraz realizować nowe wyzwania. Koncentracja na rentownej sieci sprzedaży, zmiana struktury sprzedaży FMCG pod kątem zyskowności oraz rozwój sieci partnerskiej ugruntują pozycję rynkową RUCH SA i stworzą podstawy stabilnej przyszłości.

Czy z tymi zmianami wiąże się również nowa jakość obsługi klienta?

Tak. Sprzedaż i ekspozycja mają charakter otwarty, częściowo samoobsługowy, a dotychczasowe małe okienko zastępuje duża witryna, która umożliwia lepszy kontakt klientów ze sprzedawcą. Klient w nowym kiosku znajdzie nie tylko prasę, ale również produkty pierwszej potrzeby oraz produkty impulsowe, jak przekąski czy napoje. Nasza oferta jest adresowana do wszystkich, którzy znajdują się w pobliżu punktu sprzedaży.

 

Jacek Mistewicz

Zamiast lokalnych ekspedycji prasy, magazynów i hurtowni artykułów pozaprasowych firma stawia centra logistyczne wyposażone w nowoczesne technologie umożliwiające właściwą obsługę klientów. To jeden z elementów optymalizujących koszty.

Jacek Mistewicz, krajowy koordynator ds. logistyki RUCH SA

 

Jak firma buduje kulturę korporacyjną i komunikuje się z pracownikami, zwłaszcza w okresie tak wielu zmian?

Efektywna komunikacja z pracownikami jest teraz bardzo istotna. Wśród kanałów wykorzystywanych przez firmę mogę wymienić: biuletyn wewnętrzny, tablicę ogłoszeń, pocztę e-mail, spotkania zespołów czy duże zebrania, na których załoga ma okazję zadać pytania zwierzchnikom. Prowadzone są również zaawansowane prace nad wdrożeniem intranetu.

Co zmieniło się w spółce po prywatyzacji?

Najważniejszą kwestią jest przygotowanie i wdrożenie nowej strategii dla spółki. Została ona stworzona dla trzech podstawowych pionów biznesowych: handlu detalicznego, handlu hurtowego i kolportażu prasy oraz dla jednej z największych w Polsce struktur logistycznych. Pion hurtu FMCG jest wsparciem dla detalu, buduje siłę zakupową oraz stanowi źródło zaopatrzenia. Oferta hurtu FMCG obejmuje asortyment sprzedaży detalicznej. Zbudowaliśmy również profesjonalny zespół przedstawicieli handlowych oraz tworzymy profesjonalną logistykę wspartą systemami IT. W kolportażu prasy zmiany skupiają się wokół usprawnienia procesów dystrybucyjnych oraz redukcji kosztów logistyki. Dodatkowo wdrażamy plan zwiększenia udziałów w rynku prenumeraty oraz rozwoju sieci partnerskiej.

Jak firma planuje rozwijać własną sieć detaliczną?

Sieć detaliczna jest kołem zamachowym ᴀrmy. Do 2016 r. na rozwój tej sieci spółka wyda minimum 160 mln zł. Do tego czasu chcemy wymienić 2,5 tys. kiosków w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Planujemy również otworzyć  150 punktów na lotniskach i dworcach, 100 w centrach handlowych, 400 w miejscach użyteczności publicznej, jak szpitale, urzędy itp. Wdrażamy system centralnego zarządzania wspartego systemami IT, na który tylko w tym roku RUCH SA przeznaczył 54 mln zł. Zmienia się również identyfikacja wizerunkowa, struktura sprzedaży i systemu zarządzania.

Jak są zorganizowane centra logistyczne firmy o tak zróżnicowanym asortymencie produktów?

Magazyny, z których korzystamy, są podzielone na dwa główne obszary magazynowo-kompletacyjne. Jednym z wydzielonych obszarów jest magazyn prasy służący kompletacji wydawnictw oraz przyjęciu zwrotów prasy niesprzedanej, wyposażony w specjalistyczne regały kompletacyjne uzbrojone w wyświetlacze i skanery „Rozproszonego Systemu Prezentacji” oraz nowoczesne stanowiska przyjęcia zwrotów. Druga część magazynu to powierzchnia wyposażona głównie w tradycyjne regały wysokiego składowania służąca do magazynowania i kompletacji produktów pozaprasowych należących głównie do grupy FMCG. Wspólna lokalizacja dla obu części magazynów pozwala uzyskać synergię w zakresie transportu i ob-sługi oraz wykorzystania sprzętu magazynowego.

Jak są zorganizowane centra logistyczne firmy o tak zróżnicowanym asortymencie produktów?

Magazyny, z których korzystamy, są podzielone na dwa główne obszary magazynowo-kompletacyjne. Jednym z wydzielonych obszarów jest magazyn prasy służący kompletacji wydawnictw oraz przyjęciu zwrotów prasy niesprzedanej, wyposażony w specjalistyczne regały kompletacyjne uzbrojone w wyświetlacze i skanery „Rozproszonego Systemu Prezentacji” oraz nowoczesne stanowiska przyjęcia zwrotów. Druga część magazynu to powierzchnia wyposażona głównie w tradycyjne regały wysokiego składowania służąca do magazynowania i kompletacji produktów pozaprasowych należących głównie do grupy FMCG. Wspólna lokalizacja dla obu części magazynów pozwala uzyskać synergię w zakresie transportu i ob-sługi oraz wykorzystania sprzętu magazynowego.

Co zadecydowało o wyborze Panattoni?

Niewątpliwie oprócz kompetentnych osób prowadzących projekty ze strony Panattoni o wyborze magazynów zadecydowały: optymalne warunki ofert złożonych przez Panattoni dla wielu lokalizacji, dogodne lokalizacje umożliwiające optymalizację dotychczasowej struktury logistycznej RUCH SA, odpowiednie dostosowanie powierzchni magazynowej i biurowej umożliwiające właściwą obsługę klientów. Liczymy również na dalszą owocną współpracę z Panattoni Europe nie tylko w zakresie już zawartych umów.